Slip af med din afhængighed – tjek ind på et misbrugscenter

Et misbrug af alkohol eller receptpligtig medicin er en af de former for afhængighed, som er mest kompleks at behandle. Afgiftning og afrusning skal foregå under kontrollerede forhold, og varetages af professionelle behandlere. Og denne behandling kan ikke stå alene, men skal følges op af langvarig terapi, som skal sikre, at den misbrugsramte ikke falder tilbage i afhængigheden igen. Til det formål er Minnesota kuren vidt udbredt som grundlag for effektiv misbrugsbehandling.

Minnesota kuren – effektiv afvænning, uanset type af misbrug

Du forbinder måske mest Minnesota kuren med alkoholbehandling og afvænning af alkoholikere. Men faktisk er Minnesota kuren en rigtig god metode til afvænning af alle typer afhængighed og misbrug, hvad end objektet for misbruget er alkohol, hårde narkotiske stoffer, receptpligtig medicin, spil eller måske endda sex. Misbruget og afhængighedens anatomi er ens, uanset hvad man er blevet afhængig af, og hvilken form misbruget har antaget. Der er rigtig mange af de samme mekanismer forbundet med enhver type misbrug: Fornægtelse, svig, bedrag og selvdestruktion er hyppigt fremtrædende ved enhver type misbrug. Og en misbruger vil typisk have en tendens til at skubbe alle nære relationer fra sig til fordel for afhængigheden.

Derfor har Minnesota kuren det overordnede formål at hjælpe den misbrugsramte til at opnå tilgivelse fra familiemedlemmer, venner, kolleger og hvem der ellers har måttet lide under misbruget, mens dette stod på. Dette gøres gennem bodsgang, med det mål at opnå tilgivelse fra disse relationer, så de kan fungere som støtter for den misbrugsramte, når han eller hun skal opbygge en tilværelse uden afhængighed og misbrug. Minnesota kuren har en særdeles høj succesrate – de fleste af de misbrugere, som er blevet behandlet med Minnesota kuren, oplever, at de er i stand til at modstå fristelsen, og faktisk føre en normal tilværelse efter endt behandling.

Du kan få mere information om, hvorledes Minnesota kuren anvendes i behandlingsøjemed, på https://behandlingscenter-stien.dk 

Related posts