Pillemisbruger? Søg hjælp på et misbrugscenter

I dagens Danmark er misbrug af receptpligtig medicin – også kaldet for pillenarkomani – et problem i støt stigende vækst. Det er med pillemisbrug, som det er med andre former for substans misbrug, for eksempel alkoholisme. Man er misbruger, hvis man tager piller for at opnå en rus, eller for at kunne fungere i hverdagen. For smertestillende medicins vedkommende gælder det, at man, såfremt man tager medicinen uden at have smerter, kan karakteriseres som misbruger af piller.

For angstdæmpende og søvn inducerende medicin gælder det, at man ikke kan falde til ro uden den pågældende medicin. Og for alle typer af pillemisbrug gælder de, at når først der har udviklet sig en afhængighed – psykisk og mentalt såvel som fysisk – vil der samtidig ske en øgning af tolerancen over for medicinen. Dette betyder, at der skal stadig større og større mængder til af den pågældende medicin, førend den ønskede virkning – rus, søvn, eller virkelighedsflugt – kan opnås.

Misbrug af medicin giver abstinenser

Når kroppen først har vænnet sig til medicinen, vil man tilmed opleve abstinenser, hvis man ikke får sine piller. Disse abstinenser kan være voldsomt ubehagelige, og er endnu en indikation på afhængighed. For de såkaldte opioiders vedkommende gælder, at abstinenserne er våde psykiske og fysiske. Opioider er stærke, smertestillende midler, som opfører sig som morfin, og derfor også påvirker humøret. Når indtag af medicinen ophører, daler dopamin niveauet i hjernen, og man kan hensynke i en depressiv tilstand.

Kom ud af pillemisbruget – book et ophold på et misbrugscenter

Det er vigtigt, at du tager pillemisbrug meget alvorligt. Kan du nikke genkendende til ovenstående, er det på tide at søge professionel hjælp – for eksempel på et misbrugscenter. Behandlingscenter Stien tilbyder misbrugsbehandling og afvænning, i et forløb, som har en meget høj succesrate. Du kan læse mere herom på behandlingscenter-stien.dk

Related posts