Hvad skal man bruge af godt staldinventar?

For det første skal du gøre det klart, hvem der skal være i denne stald af kreaturer, og hvor mange der skal være plads til, før du begynder at overvære staldinventar.

Der er jo forskel på, om du har at gøre med en lille besætning på et par heste, som du ridder på i fritiden, eller om du skal have at gøre med flere køer, der skal stå tæt og kunne malkes regelmæssigt.

Hestene skal måske have lidt mere plads at boltre sig på og gå mere frit rundt, hvor de kan komme ud i en fold, mens de her køer gerne skal være på et mindre areal og have så mange i stalden som muligt, så man kan udnytte dem effektivt.

Ergo er der her tale om forskellen mellem fritgående heste til interessebrug, eller om man skal have et landbrug, hvor for eksempel svin eller køer skal være opstaldet.

Når det så er afgjort, skal man jo have den rette stald, men det antager vi, at du allerede har styr på, siden du er begyndt at overvære staldinventar.

Landmanden har noget sin egen gård med stalde at gøre godt med, mens hesteholderne har enten deres eget sted, eller de har lejet sig ind et sted, hvor de kan have deres heste.

Lad os bruge eksemplet med at vi har at gøre med en større besætning af kreaturer i form af køer til landbrug. Her skal man så bruge skillevægge, der opdeler køerne, men man skal stadig kunne se mellem dem.

Så skal der mulighed for at kunne ned mellem gangene ved køerne både forfra og bagfra, og måske har man et elektrisk apparat, der gør, at maden bliver serveret for dem, hvis man ikke vælger at gøre det selv.

Og så skal der selvfølgelig også være afløb til, at dyrene kan skide og pisse deres efterladenskaber ud.

Related posts